มหาสารคาม
เมืองมหาสารคาม
ตลาด
เขวา
ท่าตูม
แวงน่าง
โคกก่อ
ดอนหว่าน
เกิ้ง
แก่งเลิงจาน
ท่าสองคอน
ลาดพัฒนา
หนองปลิง
ห้วยแอ่ง
หนองโน
บัวค้อ
แกดำ
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
เชียงยืน
บรบือ
นาเชือก
พยัคฆภูมิพิสัย
วาปีปทุม
นาดูน
ยางสีสุราช
กิ่งกุดรัง
กิ่งชื่นชม

ตำบลท่าสองคอน

ประเทศไทย > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > จ.มหาสารคาม > อ.เมืองมหาสารคาม

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 20 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านหนองกุงเต่า , หมู่2 บ้านอุปราช , หมู่3 บ้านโนนแต้ , หมู่4 บ้านหนองงัวน้อย , หมู่5 บ้านบ่อน้อย , หมู่6 บ้านหนองเขื่อนช้าง , หมู่7 บ้านหินลาด , หมู่8 บ้านดอนหัน , หมู่9 บ้านดงเค็ง , หมู่10 บ้านสว่าง , หมู่11 บ้านท่าสองคอนน้อย , หมู่12 บ้านหนองเขื่อนช้าง , หมู่13 บ้านโนนตาล , หมู่14 บ้านโนนสะอาด , หมู่15 บ้านโนนแต้ ,